دسته بندی: گرامر زبان انگلیسی

پرکاربردترین پسوندهای و پیشوندهای زبان انگلیسی همراه با معنی
گرامر زبان انگلیسی
احسان عطایی

پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی + پرکاربردترین پیشوندهای زبان انگلیسی

پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی کدامند؟ پرکاربردترین پیشوندهای زبان انگلیسی را می شناسید؟ شناخت این وندها در ترجمه چقدر کارساز است؟ پسوندها در زبان انگلیسی گروهی از حروف هستند که به

ادامه مطلب
انواع فعل در زبان انگلیسی، افعال مجهول - افعال بی قاعده
گرامر زبان انگلیسی
احسان عطایی

آموزش افعال در زبان انگلیسی + (آموزش زمان افعال حال، گذشته، آینده، مجهول)

افعال در زبان انگلیسی (افعال مجهول انگلیسی، افعال معلوم، افعال گذشته و افعال آینده) کلماتی هستند که حالت یا فعالیتی را بیان می کنند. این کلمات به مخاطب می فهمانند

ادامه مطلب
حروف معرفه و نکره در انگلیسی - کاربرد a an
گرامر زبان انگلیسی
احسان عطایی

حروف معرفه و نکره انگلیسی (a, an, the)

کاربرد A An و The (حروف معرفه و نکره انگلیسی) حروف تعریف یا حروف معرفه و نکره انگلیسی (a,an,the)  یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده جمله در زبان انگلیسی است

ادامه مطلب