دسته بندی: اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد - پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی
احسان عطایی

اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد و اصطلاحات مشهور انگلیسی همراه با معنی و کاربرد

خب دوباره با معرفی اصطلاحات ضروری زبان انگلیسی همراه با معنی و کاربرد آنها بازگشتیم. اما بگذارید اول ببینیم معنی اصطلاح یا همان Idiom در زبان انگلیسی چیست؟ اصطلاح یا ایدیم

ادامه مطلب
اصطلاحات عامیانه انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی
احسان عطایی

اصطلاحات عامیانه انگلیسی که آنها را دیده اید اما معنی آن را نمی دانید

اصطلاحات عامیانه انگلیسی برای مبتدیان چالشی بزرگ است و تنها راه یادگیری این اصطلاحات هم شنیدن و حفظ کردن آنهاست. در ادامه چند مورد از پرکاربردترین اصطلاحات عامیانه در زبان

ادامه مطلب
پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی
احسان عطایی

اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد که هیچ زبان آموزی معنی آنها را نمی داند

در این قسمت از بخش دوم یادگیری اصطلاحات انگلیسی قرار بر این است که پرکاربردترین اصطلاحات انگلیسی، اصطلاحات انگلیسی اعضای بدن و اصطلاحات انگلیسی طبیعت را با مثال و توضیح

ادامه مطلب