حروف اضافه در زبان انگلیسی ؛ کاربرد in on at در زبان انگلیسی!

حروف اضافه در زبان انگلیسی
فهرست مطالب
  برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید

  آیا کاربردهای حروف اضافه در زبان انگلیسی را می دانید؟ آیا می دانید کاربرد حرف اضافه انگلیسی on با حرف اضافه at چه تفاوتهایی دارد؟ حروف اضافه در زبان انگلیسی جزو آن حوزه هایی است که همیشه حتی اشخاص که در آزمون های آیلتس و تافل نمرات قابل قبولی را کسب کرده اند را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. چگونگی استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی قبل از مکان و زمان برای زبان آموزان اهمیت بالایی دارد. از طرفی زبان آموزان اکثرا در استفاده از این حروف پیش از اسم ها مشکل دارند. در ادامه توضیحاتی کامل درمورد حروف اضافه همراه با مثال ارائه خواهیم داد که کمک شایانی به یادگیری زبان انگلیسی خواهد کرد. با ما (بهترین سایت ترجمه) همراه باشید! قبل پرداختن به کاربرد in on at در زبان انگلیسی به زمان و مکان اجازه دهید قواعد کلی حروف اضافه را برایتان توضیح دهیم سپس به حروف اضافه مربوط به زمان مکان بپردازیم.

  به طور کلی حروف اضافه

  1. برای کلمات زمانی به کار می روند

  On Sunday.

  In the 20th century.

  At night.

  1. حروف اضافه در زبان انگلیسی برای نشان دادن مکان چیزی یا کسی استفاده می شوند

  The plate is on the book.

  Ali is in the gym.

  The picture in is hanged on the wall.

  1. حروف اضافه پس از ضفات بکار برده می شوند.

  She is good at boxing.

  Iran is famous for its history.

  I worried about you.

  1. این حروف بعد از افعالی خاص نیز بکار می روند (حروف اضافه افعال را باید حفظ کرد)

  Listen to me please.

  I’m waiting for you.

  He borrowed money from me.

  1. این حروف اضافه بعد از اسامی هم گاها به کار می روند.

  He has trouble with remembering his name.

  1. این حروف در گروه های اسمی خاص نیز بکار می روند.

  The bus arrived in the end.

  She arrived just in time for party.

  همانطور که متوجه شدید preposition در زبان انگلیسی در عین حال که کلماتی بی اهمیت جلوه می کنند اما ممکن است در مواقعی خاص باعث تغییر معنای جمله و مفهوم آن شوند. لطفا به ادامه مطلب توجه کرده و آنها را بادقت بخوانید.

  از حرف اضافه “in”  برای سال، دهه و فصل استفاده نمایید

  Ali was born in Farvardin.

  Her brother was born in 1992.

  I like go to gym in summer.

  از حرف اضافه “in” برای دوره های زمان آینده نیز می توانید استفاده کنید:

  My brother will be here in a few days.

  تا چند روز آینده برادرم اینجا خواهد بود.

  I am going to see my wife in a couple of weeks.

  تا چند هفته دیگر همسرم را خواهم دید.

  اصطلاح “in time”  به معنی داشتن زمان کافی برای انجام کاری است:

  We arrived in time for the game.

  زودتر از شروع بازی رسیدیم

  My mother finished his work in time for conference.

  مادرم پیش از کنفرانس کارهایش را انجام داد.

  از حرف “at”  برای بیان زمان دقیق استفاده می شود:

  My class start at 8 o’clock.

  درست ساعت ۸ کلاسم شروع می شود.

  My brother goes to gym at 10:15.

  برادر سر ساعت ۱۰:۱۵ به باشگاه می رود.

  My last class ends at three P.M.

  کلاس قبلی ام درست ساعت ۳ تمام شد.

  حرف اضافه “at” برای دوره زمانی حین سال مثل مراسمات خاص نیز استفاده می شود.

  I love my clothes at Christmas time.

  لباسهایم را در ایام کریسمس دوست دارم.

  People meet each other at the start of spring.

  در ایام بهار افراد یکدیگر را ملاقات می کنند.

  حروف اضافه با تصویر

  از حرف “on”  برای روزهای خاص استفاده می شود:

  حرف اضافه “on” نیز قبل از روزهای هفته بکار می روند:

  On Sunday, I go to gym.

  دوشبنه ها به باشگاه می روم.

  On Friday, I sleep late

  جمعه ها تا دیروقت می خوابم.

  حرف اضافه “on time” هم چنین برای بودن در مکانی خاص یا کامل کردن کاری در زمان مورد انتظار بکار می رود:

  Make sure you come here on time.

  فراموش نکنید که سرساعت به اینجا بیایید

  حرف اضافه “by”  برای زمان

  از حرف اضافه “by” برای بیان اتفاق افتادن عملی قبل از زمانی بیان شده استفاده می شود:

  I will finish my homework by seven

  تا ساعت ۷ تکالیفم را انجام خواهم داد.

  The manager will make his decision by the end of the week.

  تا آخر هفته کارگردان تصمیمش را خواهد گرفت.

  “in the morning/ afternoon/ evening”  و “at night”

  در حالی که انگلیسی زبانان از واژه های in the morning, in the afternoon, in the evening استفاده می کنند اما هیچ وقت برای شب in the night را بکار نمی برند و بجای آن از واژه at night استفاده می کنند.

  Our son always works in the afternoon.

  I don’t like to work at night.

  حرف اضافه “since/ for”

  از این حروف اضافه برای بیان “مدت زمان” استفاده می شود. از حرف اضافه “since” برای زمان و تاریخ مشخص و از “for” برای بیان مدت زمان استفاده می شود.

  We have lived in Tehran since 2004.

  از سال ۲۰۰۴ در تهران زندگی می کنیم.

  I have been training for three week.

  چهار هفته است که تمرین می کنم.

  He worked for three months to pay his debt.

  سه ماه است که برای پرداخت بدهی اش کار می کند.

  کاربرد in on at در زبان انگلیسی

  In، On، و At از پرکاربردترین حروف اضافه در زبان انگلیسی هستند که در بسیاری از جملات استفاده می‌شوند. این حروف اضافه به عنوان نشانگر موقعیت و محل قرارگیری اشیاء، افراد، رویدادها، و زمان‌های مختلف به کار می‌روند. در ادامه، کاربردهای هر یک از این حروف اضافه را بررسی می‌کنیم:

  In

  معمولاً برای نشان دادن مکان داخلی یک محل استفاده می‌شود، مانند:

  I am in the kitchen. (من در آشپزخانه هستم.)

  The cat is in the box. (گربه در جعبه است.)

  می‌تواند در جملاتی که زمان یا فصل مشخصی را نشان می‌دهند نیز به کار رود، مانند:

  I love to ski in the winter. (من عاشق اسکی کردن در زمستان هستم.)

  He was born in 1990. (او در سال 1990 متولد شد.)

  On

  معمولاً برای نشان دادن مکانی که یک شیء بر روی آن قرار دارد استفاده می‌شود، مانند:

  The book is on the table. (کتاب روی میز است.)

  The picture is on the wall. (تصویر روی دیوار است.)

  می‌تواند برای نشان دادن تاریخ و روز مشخصی نیز به کار رود، مانند:

  Our anniversary is on June 15th. (سالگرد ما در تاریخ ۱۵ ژوئن است.)

  The party is on Saturday night. (مهمانی شب‌های شنبه است.)

  At

  معمولاً برای نشان دادن مکانی دقیق استفاده می‌شود، مانند:

  I am at the store. (من در فروشگاه هستم.)

  The concert is at the stadium. (کنسرت در ورزشگاه برگزار می‌شود.)

  می‌تواند برای نشان دادن زمان نیز به کار رود، مانند:

  The meeting is at 3 pm. (جلسه ساعت ۳ بعد از ظهر است.)

  We will arrive at the airport at 7 am. (ما ساعت ۷ صبح به فرودگاه می‌رسیم.)

  ، استفاده از حروف اضافه in، on، و at درستی یا نادرستی جملات را مشخص می‌کند. بنابراین، برای صحیح بودن جملات، بهتر است از معانی دقیق این حروف اضافه آگاه باشید و آن‌ها را با دقت استفاده کنید.

  Preposition

  preposition چیست؟

  پیش‌از اینکه وارد توضیحات جزئی دربارهٔ حرف اضافه (preposition) شویم، باید ابتدا به تعریف آن در زبان فارسی بپردازیم. حرف اضافه، یکی از دسته‌های کلمات کوتاه است که به‌صورت پیوسته با یکی از دو عنصر یا بیشتر در جمله به‌کار می‌رود تا رابطه‌ای بین آن عناصر را نشان دهد. به‌ طور کلی، حرف اضافه معمولاً قبل از اسم یا ضمیر به‌کار می‌رود و معمولاً به‌معنای مکان، زمان، علت، منظور و … استفاده می‌شود.

  برخی از حروف اضافه رایج در زبان فارسی عبارت‌اند از:

  برای مکان

  در، بر، روی، زیر، بالای، پایین، نزدیک، دور، بین، عقب، جلو، بیرون، درون، بالا، پایین، برای، برابر، برعکس

  برای زمان

  پیش، پس، درحالیکه، تا، بعد، قبل، هنگام، زمانی، هم‌زمان، درمدت، درجریان، دراوایل، درپایان

  برای علت

  به‌خاطر، بدلیل، به‌جرم، به‌سبب، به‌واسطه، ازروی، ازطریق

  برای منظور

  برای، به ‌منظور، به‌هدف، به‌رغم، بدون، باوجود، درراستای، درمسیر، درراه، درمقابل

  این لیست تنها یک مثال از حروف اضافه‌ای است که در زبان فارسی به‌کار می‌روند. همچنین، باید گفت که لیست کامل حروف اضافه در زبان فارسی بسیار بلند است و در هر صورت، یادگیری آن‌ها به‌مرور زمان و با تمرین و تماشای مثال‌های مختلف در جملات مختلف امکان‌پذیر است.

  حرف اضافه تاریخ در انگلیسی چگونه است؟

  حروف اضافه تاریخ در زبان انگلیسی برای بیان تاریخ و زمان اتفاقات و رویدادها استفاده می‌شوند. در ادامه، تعدادی از حروف اضافه تاریخ را معرفی و توضیح خواهیم داد:

  On

  حرف اضافه on برای بیان یک تاریخ خاص در کالندر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً: on June 8th, on Christmas Day.

   

  In

  حرف اضافه in برای بیان حرف اضافه ماه در انگلیسی بکار می رود به طور مثال، فصل، سال یا دهه خاص استفاده می‌شود.

  مثلاً: in June, in winter, in 2023, in the 1990s.

  At

  حرف اضافه at برای بیان ساعت یا زمان دقیقی استفاده می‌شود.

  مثلاً: at 3 o’clock, at noon, at midnight.

   

  By: حرف اضافه by برای بیان یک زمان قبل از یک رویداد خاص استفاده می‌شود. مثلاً: by the end of the year, by the time the movie starts.

   

  Until

  حرف اضافه until برای بیان زمانی استفاده می‌شود که یک رویداد خاص تمام می‌شود یا شروع می‌شود.

  مثلاً: until midnight, until the end of the game.

  Since

  حرف اضافه since برای بیان زمان شروع یک رویداد استفاده می‌شود.

  مثلاً: since last week, since the beginning of the year.

  From

  حرف اضافه from برای بیان زمان شروع یک رویداد استفاده می‌شود.

  مثلاً: from Monday to Friday, from 1990 to 2000.

   

  To

  حرف اضافه to برای بیان زمان پایان یک رویداد استفاده می‌شود. مثلاً: from Monday to Friday, from 1990 to 2000.

  Within

  حرف اضافه within برای بیان زمانی استفاده می‌شود که یک رویداد خاص باید در آن زمان اتفاق بیفتد. مثلاً: within the next hour, within the next month.

   

  Throughout

  حرف اضافه throughout برای بیان یک دوره زمانی استفاده می‌شود که شامل یک رویداد خاص است. مثلاً: throughout the day, throughout the year.

   

  حروف اضافه to ,in, on, for و at در زبان انگلیسی 

  همانطور که پیش تر در رابطه با حروف اضافه برای زمان و مکان بیان کردیم، حرف اضافه در زبان انگلیسی کلمه ای است که اسم، قید یا گروه اسمی را به دیگر بخش های جمله ربط می دهد. یادگیری حروف اضافه برای مکان و زمان شاید برای زبان آموزان آسان باشد اما قواعد کلی برای این حروف اضافه کمی پیچیده است اما اگر این قاعده کلی را یاد بگیرید بسیاری از مشکلات تان در بخش حروف اضافه زبان انگلیسی حل خواهد شد.

  موارد استفاده از حرف اضافه on

  . از حرف اضافه on به معنی “روی” برای بیان سطح چیزی استفاه می شود.

  Put your hand on the desk.

  . از این حرف اضافه برای بیان روز و تاریخ نیز استفاده می شود:

  I go to the gym on Sundays.

  . هم چنین برای مشخص کردن دستگاه یا ماشین هایی نظیر کامیپوتر یا تلفن همراه:

  He is on the phone.

  He has on the computer since last night.

  My favorite movie is shown on TV.

  . برای نشان دادن بخشی از بدن نز از حرف اضافه on استفاده می کنیم.

  The ball is hit on my back.

  He kissed me on my neck.

  I wear a ring on my finger.

  . برای نشان دادن حالت چیزی

  Everything is on sale.

  The house is on fire.

  موارد استفاده حرف اضافه at در زبان انگلیسی

  . برای نشان دادن زمانی مشخص از حرف اضافه At

  I will call you at 2 P.M.

  The plane will be landed at 7.43 P.M.

  . برای نشان دادن مکان

  There is a festival at club house.

  There were many boys at the park.

  . یکی دیگر از کاربردهای حرف اضافه at برای نشان دادن آدرس ایمیل

  Please email me at notecafe.translation@gmail.com.

  . برای نشان دادن فعالیت یا عملکرد و کاری خاص

  He mocked at my running.

  I am good at signing.

  موارد استفاده حرف اضافه in در زبان انگلیسی

  . برای نشان دادن زمانی خاص در طول روز، ماه، فصل و سال

  She always goes to the gym in the morning

  In the winter, we have a rainy season

  The new semester will be start in Mehr

  . برای نشان دادن مکان یا موقعیت مکانی خاص

  She punched me right in my face

  I am currently staying in my house

  My home town is Gonabad which is located in Khorasan

  . برای نشان دادن شکل، رنگ و اندازه

  This drawing is mostly in red

  Look at the students in the circle

  . برای بیان چیزی حین انجام کاری دیگر

  In last FIFA champions league, Barcelona was eliminated

  A catch phrase needs to be impressive in marketing a product

  . برای نشان دادن عقیده، نظر، احساس و علایق

  I believe in GOD.

  I not interested in baseball

  موارد استفاده حرف اضافه of در زبان انگلیسی

  . از این حرف اضافه برای بیان مالکیت و رابطه استفاده می شود:

  The door of the class is red.

  The first chapter of this book is ridiculous.

  I’ve always dreamed of being rich.

  . برای نشان دادن مرجع استفاده می شود.

  I got married in summer 1998.

  This is a picture of my house.

  I got a discount of 16 percent on my purchase.

  . برای نشان دادن مقدار یا تعداد چیزی کاربرد دارد.

  I drank three cup of tea.

  A large number of people have been died in here.

  موارد استفاده حرف اضافه To در زبان انگلیسی

  از حرف اضافه to برای نشان دادن مکان، شخص، یا چیزی و هم چنین شیئی یا شخصی که به سمتی در حرکت می کند و یا نشان دادن جهات استفاده می شود.

  I am heading to north.

  The package was mailed to Mr.ataee.

  All of us went to mashhad yesterday.

  . برای نشان دادن محدوده یا حد نهایی چیزی کاربرد دارد.

  The snow was piled up to the roof.

  برای نشان دادن روابط نیز استفاده می شود.

  This letter is very precious to me.

  My answer to your question is no.

  از حرف to  هم چنین برای نشان دادن زمان و بازه زمانی نیز استفاده می شود.

  I worked nine to six.

  It is snow 10 to 12.

  توجه داشته باشید که موارد گفته شده فقط به صورت قاعده ای کلی است و ممکن است گاهی اوقات توسط انگلیسی زبانان نیتیو بجای یکدیگر استفاده شوند و بهترین راه برای یادگیری حروف اضافه زبان انگلیسی به صورت شنیداری است و نمی توان یک قاعده ثابت برای این حروف ارائه کرد اما خواندن مطالب بالا و بخاطر سپردن آنها می تواند کمک زیادی به نوشتار شما در زبان انگلیسی و تسلط تان به جملات گردد.

   

  42 در مورد “حروف اضافه در زبان انگلیسی ؛ کاربرد in on at در زبان انگلیسی!”

   1. احسان عطایی

    سلام عیدتون مبارک
    خواهش میکنم وظیفه ما آموزش ساده و مفید برای شماست
    ممنون که سایت ما رو دنبال می کنید

   1. احسان عطایی

    سلام عیدتون مبارک
    خواهش میکنم وظیفه ما آموزش ساده و مفید برای شماست
    ممنون که سایت ما رو دنبال می کنید

   1. احسان عطایی

    سلامت باشید
    پیج اینستامون رو فالو کنید کلی مطالب مفید در مورد یادگیری زبان داریم
    cafeyadasht.ir@

   1. احسان عطایی

    سلامت باشید
    پیج اینستامون رو فالو کنید کلی مطالب مفید در مورد یادگیری زبان داریم
    cafeyadasht.ir@

  1. Usually I do not learn article on blogs, however I would like
   to say that this write-up very pressured me to try and do it!
   Your writing style has been surprised me. Thanks,
   quite great post.

  2. Usually I do not learn article on blogs, however I would like
   to say that this write-up very pressured me to try and do it!
   Your writing style has been surprised me. Thanks,
   quite great post.

  3. You really make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to
   be actually one thing that I believe I’d by no means understand.
   It seems too complex and extremely broad for me. I’m taking a look
   ahead to your next put up, I will attempt to get the dangle of it!

  4. You really make it seem so easy together with your presentation but I in finding this topic to
   be actually one thing that I believe I’d by no means understand.
   It seems too complex and extremely broad for me. I’m taking a look
   ahead to your next put up, I will attempt to get the dangle of it!

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  طرح تفصیلی پایان نامه چیست؟ در چه مرحله‌ای از تحقیق باید آن را بنویسیم؟
  پایان نامه

  طرح تفصیلی پایان نامه چیست؟ + راهنمای تکمیلی

  مهلت تمدید دفاع پایان نامه چند ترم است؟
  پایان نامه

  مهلت تمدید دفاع پایان نامه چند ترم است؟ [سنوات ترم 4]

  نقش و اهمیت استاد راهنما در پایان نامه
  پایان نامه

  وظایف استاد راهنما در پایان نامه [مشاوره پایان نامه]

  شرایط اختیاری شدن پایان نامه ارشد چگونه است؟
  پایان نامه

  شرایط اختیاری شدن پایان نامه ارشد چگونه است؟

  روش جمع‌آوری داده‌ در انجام پایان‌نامه
  پایان نامه

  روشهای جمع‌آوری داده‌ و داده سازی پایان‌نامه در کافه یادداشت ارائه شد!

  پایان نامه

  تاثیر نمره پایان نامه ارشد در معدل کارشناسی چقدر است؟

  پایان نامه

  انواع پرسشنامه برای پایان نامه ارشد و دکتری + انجام پرسشنامه پایان نامه

  پروپوزال و پیش پروپوزال چه تفاوتی دارند؟
  پایان نامه

  تفاوت پروپوزال و با پیش پروپوزال + انجام پیش پروپوزال

  روش صحیح منبع نویسی پایان نامه
  پایان نامه

  منبع نویسی پایان نامه توسط کافه یادداشت ارائه شد!

  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
  پایان نامه

  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود رایگان]