تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فصل ۴ پایان نامه همیشه جزو طاقت فرساترین کارهایی است که به دوش دانشجویان نهاده شده است. از آنجا که داده های مربوط به این فصل با نرم افزارهای مختلف تخصصی نظیر Spss, Lisrel, Amos, Smart PLS, Eviews وغیره امکان پذیر است بعضا نیاز به پردازش های چندساعته است که در صورت نداشتن تخصص از حوصله افراد خارج است. تیم کافه یادداشت به لطف متخصصان این زمینه می تواند شما دانشجویان عزیز را در این بخش هم مساعدت نماید. به بیان دیگر می توان گفت تیم ما در تمام در رشته ها و نرم افزارهای تخصصی تجزیه و تحلیل متخصصی را برای شما در نظر گرفته است تا کارها به سهولت هرچه تمام تر انجام شود و دانشجویان بتوانند تمرکز بیشتری روی جمع آوری داده ها و فصول اولیه پایان نامه داشته باشند.