پیاده سازی کلیپ

پیاده سازی کلیپ

حتما برایتان پیش آمده که کلیپ مهم علم یا آموزش را از اینترنت انلود کرده باشید اما درهیچ سایتی زیرنویسش را پیدا نکنید و یا حتی کمی به زبان انگلیسی اشراف داشته باشید اما متوجه صحبت های گوینده کلیپ نشوید. در حقیقت پیاده سازی کلیپ های تصویری و صوتی در این مرحله است که اهمیت اش را نمایان می کند. برای پیاده سازی و ترجمه شنیداری انواع کلیپ های چه با لهجه بریتانیایی و چه آمریکایی می توانید با خیال راحت روی تیم کافه یادداشت حساب کنید