پارافریز یا بازنویسی

پارافریز یا بازنویسی

پارافریز یا بازنویسی برای دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ کس تقلید و کپی برداری را دوست ندارد و اگر این کپی برداری در حوزه علمی اتفاق بیافتد به معنای سرقت ادبی خواهد بود و بعضا پیگرد قانوی هم خواهد داشت. این مسئله هنگامی اهمیت پیدا می کند که خواسته باشید مقاله ای انگلیسی برای ژورنالهای خارجی ارسال کنید.

با پیشرفت علم تقریبا هیچ موضوعی وجود ندارد که قبلا درموردش مطلبی نوشته نشده باشد، تنها تفاوت در جزئیات موضوع و جمعیت مورد مطالعه است. پس یک مقاله ی جدید متشکل از چندین مقاله قدیمی تر در حوزه مورد نظرتان است با این تفاوت که نتیجه کار و جمعیت مورد مطالعه تفاوت دارد. حال مشکل اینجاست که خلاصه کردن مطالب نویسندگان قبلی یا کپی کردن آنها حتی با ذکر منبع نه تنها ارزش علمی ندارد بلکه مصداق بارز سرقت ادبی است. دور زدن این موضوع امکان پذیر نیست چراکه پیش از تایید متون و مقالات با نرم افزارهای تخصصی و مختلف پلیجریزم بررسی می شوند. اینجاست که کار متخصصان پارافریز یا همان بازنویسی بیش از پیش نمود پیدا می کند.

باتوجه به اینکه مترجمان تیم کافه یادداشت همگی فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی هستند و با قواعد صرفی و نحوی این زبان آشنایی کامل دارند، می توانیم به جرئت بگوییم که زمینه پارافریز و بازنویسی مطالب انگلیسی یکی از قدرتمند ترین تیم های کشور را در اختیار داریم.