انجام فصل چهار پایان نامه – نوشتن فصل ۴ پایان نامه و تحلیل داده ها

انجام فصل چهار پایان نامه – نوشتن فصل ۴ پایان نامه و تحلیل داده ها
فهرست مطالب
  برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید

  انجام فصل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد و قیمت فصل چهار پایان نامه

  فصل ۴ پایان نامه فصلی است که در آن با استفاده از نرم افزارها و روش های مختلف به بررسی داده ها پرداخته می شود. این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نشان دهنده نتایجی است که شما برای پاسخ به سوالات اهداف و فرضیات کسب نموده اید. این بخش در روز دفاع دانشجو به طور ویژه توسط داوران مورد توجه قرار گرفته و بررسی می گردد. این بخش باید به نحوی سازماندهی شده باشد که پاسخ تمامی فرضیات موجود را داده و گره های موجود را بگشاید.

  این نکته لازم به ذکر است که در این فصل تنها به بررسی و تحلیل نتایج پرداخته می شود و برای تفسیر و تبیین نتایج فصل دیگری در نظر گرفته شده است. داده ها در این فصل مورد بررسی قرار گرفته و از آوردن داده ها به صورت خام به جد بپرهیزید. یکی از بخش هایی است که بیشتر اوقات افرادی که در رشته های دیگر تحصیل می کنند را با مشکل مواجه می کند.

  علاوه بر اینکه می توان نگارش این بخش را به شرکت های خدمات آماری سپرد اما بهتر است افراد قیمت فصل چهار پایان نامه را بدانند تا بتوانند نسبت به کیفیت محصولی که دریافت کرده اند مطمئن شوند. این مطلب آگاهی های  لازم را درباره نحوه نگارش در اختیار شما قرار خواهد داد.

  اهمیت نحوه انجام فصل چهار پایان نامه

  فصل چهار پایان‌نامه را می‌توان به منزله‌ی یک ماشین تحلیل و تفسیر داده‌ها در نظر گرفت که کار اصلی آن تبدیل داده‌های خام به داده‌های معنی‌دار در جهت قبول یا رد فرضیه‌های پژوهش است. یک ماشین حیاتی که حکم قلب پایان‌نامه شما را دارد زیرا در روز دفاع این بخش توسط داوران مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در حقیقت اطلاعات و داده‌هایی که در فصول پیشین گردآوری شده‌اند بدون وجود فصل چهار ارزش و اعتباری ندارند.

  عملکرد محقق در فصل چهار پایان‌ نامه است که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت او در انجام یک کار تحقیقاتی است زیرا در این فصل ما می‌توانیم ادعاهای اصلی خود را در رابطه با موضوع پایان‌نامه مان اثبات کنیم. اما باید دانست که کار با این ماشین تحلیل داده آنقدرها هم ساده نیست و نیاز به دانش، مهارت، خلاقیت و قدرت استنباط بالای محقق دارد تا بتواند داده‌ها را از دیدگاهی صحیح و علمی برای ما تحلیل کند. تلاش ما در این کار تحقیقاتی اینست که شما را برای آشنایی و بهره‌جویی بهتر از این ماشین پیچیده آماده کنیم. با ما همراه باشید تا مرحله به مرحله دستورالعمل‌های لازم برای انجام موفقیت‌ آمیز فصل چهار را به شما نشان دهیم.

  تیم متخصص کافه یادداشت، با تضمین کیفیت و تحویل به موقع آماده ارائه خدمات به شما عزیزان برای انجام پایان نامه دانشگاهی می باشد. با اعتماد به تیم ما، پایان نامه ایده‌آل خود را ارائه کنید. راهنمایی متخصصان ما در انتظار شماست. برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با شماره 09359816287 در تماس باشید.

  آزمون فرضیات یا طرح سوالات در انجام فصل چهار پایان نامه

  فرضیه به معنای حدس، ظن و گمانی است که آزمایش نشده است. بنابراین فرضیات مواردی هستند که در حد حدس و گمان بوده و صحت آن ها توسط آزمایشات گوناگون به اثبات نرسیده است. به عبارتی دیگر فرضیات به حقیقت هایی مورد پیش بینی مربوط بوده که ممکن است پژوهشگر به آن ها دست یابد.

  انواع فرضیه:

  فرضیات بر حست معیارهای مختلفی دسته بندی می شوند. به طور کلی می توان فرضیه را به دو دسته زیر تقسیم نمود:

  1. فرضیه تحقیقی

  فرضیه تحقیقی به توصیف بین متغیر ها پرداخته و انتظارات پژوهشگر در رابطه با متغیر ها را نمایش می دهد. این نوع فرضیه در واقع یک راه حل پیشنهادی است. فرضیه های جهت دار و فرضیه های بدون جهت از انواع فرضیه تحقیقی هستند.

  • فرضیه تحقیقی جهت دار: در این نوع فرضیه جهت ارتباط یا جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و نمایان می باشد. این نوع فرضیه در زمانی که پژوهشگر دارای دلایل مشخص برای پیش بینی رابطه ای معین باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.
  • فرضیه تحقیقی بدون جهت: در این فرضیه جهت اختلاف یا روابط نامشخص است.

  آزمون مورد استفاده برای فرضیه های جهت دار، آزمون آماری یک دامنه می باشد. این در حالی است که برای فرضیه های بدون جهت از آزمون های آماری دو دامنه استفاده می شود.

  جهت انواع فرضیه های آماری، با استفاده از تجربه های علمی و عملی پژوهشگر تعیین شده و در تحقیقاتی که هدف از انجام آن ها، کشف روابط بین متغیر ها می باشد، از فرضیه های بدون جهت استفاده می شود.

  1. فرضیه های آماری

  فرضیه های آماری نام جمله یا عباراتی است که با استفاده از نرم افزارهای آماری و به صورت پارامتر نوشته شده و به منظور هدایت محقق در انتخاب آزمون آماری مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی راحت تر، پژوهشگر روش های آماری که لازم است را با بهره گیری از فرضیه های آماری انتخاب می نماید. فرضیه های آماری به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • فرض صفر: فرض صفر به یک بیان مقدار گفته می شود مه به صورت پارامتر صورت بندی شده و مبنای آن برهان خلف ریاضی می باشد. این فرض برای آن که پژوهشگر به ارزشیابی فرضیه قادر شود بیان می گردد.
  • فرض خلاف: فرض صفر و خلاف باید ناسازگار بوده و نباید از هیچ طریقی با یکدیگر تداخل داشته باشند.

  در خصوص این نوع از آزمون ها، معمولا پژوهشگر دو فرض صفر و یک را باید در نظر گیرد. پس از آن که داده ها تحلیل شدند، پژوهشگر باید داده ها را مورد بررسی قرار دهد. چنان چه Sig به دست آمده با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون الزاما باید به خروجی نرم افزار و مقدار به دست آمده در SPSS به میزان کم تر از ۵ درصد باشد. اگر کم تر از این مقدار باشد یعنی فرض صفر رد شده و فرض یک تایید شده است.

  به عبارتی دیگر اگر فرض صفر را جواب منفی و فرش یک را جواب مثبت در نظر گیریم، در این صورت نتیجه این آزمون مثبت شده است. چنان چه این عدد از ۵ درصد بزرگ تر باشد، فرض یک رد شده و نتیجه آزمون منفی خواهد بود.

  لازم به ذکر است که این روش ببیشتر برای علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. البته در علوم انسانی محقق به اثبات فرضیه نمی پردازد؛ بلکه تنها فرضیات رد یا قبول می شوند. زیرا این نتایج مربوط به یک جامعه بوده و ممکن است در دیگر جوامع رد یا قبول شود. بنابراین نباید از واژه ی اثبات استفاده نمود.

  ب) تجزیه و تحلیل داده‌ها در انجام فصل چهار پایان نامه

  روش‌های تحلیل داده‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  • تجزیه و تحلیل کمی:

  تحلیل کمی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف‌های تجربی کمی اندازه گیری شده باشند. ابزار تحلیل کمی، تکنیک‌های آماری است. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می‌کاویم. تحلیل کمی بی نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل نیازمند آن است که تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته‌های کمی را روشن‌تر می‌نماید. در سطح تحلیل توصیفی، آماره‌های توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • تجزیه و تحلیل کیفی:

  به طور کلی در مواردی که توجه بیشتر به صفت‌های فردی معطوف است از روش‌های تحلیل کیفی استفاده می‌شود. در تحلیل کیفی، داده‌های گردآوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند. اما امکان به کار بردن داده‌های کمّی نیز وجود دارد. در اینصورت باید از این داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد.

  پیش نیاز مهم هر تحلیل کیفی عدم پیش داوری محقق یا دخالت دادن دیدگاه‌ها یا مفروضاتی است که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌ها تداخل ایجاد نماید. این ویژگی باعث می‌شود که پژوهشگر دیدگاه‌های شخصی خود را کمتر دخالت داده و یک پدیده را همانگونه که هست مورد بررسی قرار دهد.

  حوزه‌های تحلیل کیفی در علوم انسانی به طور کلی به علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به طور خاص گستره وسیعی دارد. بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تاثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند می‌توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود. به طور کلی تحقیقاتی که نوعا کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند.

  اهمیت نحوه انجام فصل چهار پایان نامه

  نحوه انجام این فصل پایان نامه چگونه است؟

  فصل چهارم شامل موارد بسیاری است که در مرحله پشتیبانی است به عنوانی این فصل ویترین کاری است که شما می خواهید نشان دهید. فصل چهارم براساس بخش‌های زیر نوشته می‌شود:
  ۱- مقدمه
  ۲- توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها
  ۳- آزمون فرضیات یا طرح سوالات و پاسخگویی به آنها

  هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SPSS

  به طور معمول هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با نرم افزار SPSS برای انواع رشته ها همراه با آموزش، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲ میلیون تومان می باشد.

  در صورتی که با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه اضافه می گردد. قیمت وارد کردن داده های خام در نرم افزار حدودا بین ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان متغیر است. معمولا آزمون های آماری زیر با استفاده از نرم افزار SPSS با هزینه کمی انجام می شود.

  • آزمون های مقایسه میانگین ها
  • آزمون های همبستگی و جداول توافقی
  • محاسبه پایایی و جداول آمار توصیفی

  روش های آماری زیر نسبت به موارد بالا پیچیدگی بیشتری دارد و هزینه تحلیل آماری بیشتری در بر دارد :

  • انجام رگرسیون های خطی و شبه خطی
  • تحلیل عاملی اکتشافی
  • خوشه بندی و دسته بندی

  [av_promobox button=’yes’ label=’کلیک کنید’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ label_display=” link=’page,4031′ link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-34q5sd’ admin_preview_bg=”]
  دانشجوی عزیز

  برای مشاوره صفر تا صد پایان نامه همین الان با تیم کافه یادداشت تماس بگیرید و خیالتون رو راحت کنید! ما تا آخر همراهتون هستیم!

  [/av_promobox]

  قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS

  معمولا قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS برای تمامی رشته ها همراه با آموزش در حدود ۲ میلیون تومان برآورد می شود. در صورت جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه، هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری برای پایان نامه اضافه می‌شود. هزینه وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار حدودا بین ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان متغیر است.

  هزینه انجام تحلیل آماری با SmartPLS به عوامل زیر بستگی دارد :

  • تعداد متغیرهای پنهان و میزان پیچیدگی مدل
  • تعداد متغیرهای میانجی
  • تعداد متغیرهای تعدیلی

  قیمت انجام فصل ۴ با نرم افزار Amos

  هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار اموس نیز مانند نرم افزار اسمارت پی ال اس به پیچیدگی مدل، تعداد متغیرهای میانجی و تعدیلی بستگی دارد. معمولا این هزینه در موسسه آماری کوکرانا همراه با ویدیو آموزشی و مشاوره آماری رایگان در حدود ۲ میلیون تومان برآورد می شود. طبیعی است که هزینه وارد کردن داده های خام پرسشنامه به نرم افزار به صورت جداگانه محاسبه می شود.

  هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار Lisrel

  به طور مشابه نگارش فصل چهارم پایان نامه با این نرم افزار نیز مانند نرم افزارهای SmartPLS و Amos می‌باشد.

  در ادامه هزینه انجام تحلیل آماری به تفکیک رشته ها مشخص شده است :

  هزینه فصل چهارم پایان نامه رشته مدیریت

  رشته مدیریت مالی یکی از گرایش های محبوب مدیریت است. در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن ها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌ هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند.

  عموما برای انجام فصل چهار رشته مدیریت مالی از نرم افزارهای Eviews و Stata استفاده می‌شود. دانشجویان این رشته پس از نگارش فصول یک تا سوم پایان نامه خود به جمع آوری داده های بورسی از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال می پردازند. هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت مالی در حدود دو میلیون تومان می باشد.

  مراحل انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه مدیریت مالی به صورت زیر است :

  • گزارش آمار توصیفی متغیرهای صورت مالی
  • آزمون نرمال بودن داده ها
  • بررسی پیش فرض های روش آماری
  • برازش مدل پژوهش
  • بررسی آزمون فرضیات

  همچنین موارد زیر از جمله روش های معمول برای برازش مدل پژوهش در این رشته می باشد :

  • برازش مدل رگرسیونی با الگوی داده های پنل
  • حداقل مربعات معمولی (OLS)
  • حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
  • استفاده از مدل های آرچ و گارچ و …

  در این راستا موسسه آماری کوکرانا آماده انجام فصل چهارم پایان نامه برای دانشجویان رشته مدیریت مالی با انواع نرم افزارهای آماری (SPSS, Eviews, Matlab, …) می باشد.

  قیمت فصل ۴ام پایان نامه ارشد حسابداری

  نگارش فصل چهارم پایان نامه حسابداری شباهت زیادی به رشته مدیریت مالی دارد. با این تفاوت که در پایان نامه حسابداری برای تعریف مدل پژوهش از متغیرهای مرتبط این رشته مانند : کیفیت حسابداری، کیفیت افشاء و … استفاده می شود. برای نوشتن فصل چهارم پایان نامه حسابداری نیز از نرم افزاهای Eviews و Stata استفاده می شود.

  هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود دو میلیون تومان می باشد. همچنین با توجه به موضوع پایان نامه، ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شود که برای نوشتن فصل چهارم، بسته به نوع مدل و فرضیات از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود.

  موسسه کافه یادداشت (بهترین سایت ترجمه) برای انجام فصل چهارم پایان نامه نسبت به انتخاب روش تحقیق، نحوه طراحی پرسشنامه و انتخاب نرم افزار آماری سازگار با فرضیات و مدل پژوهش پایان نامه به دانشجویان در تمامی رشته ها مشاوره آماری به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می دهد.

  برآورد قیمت فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی

  معمولا ابزار جمع آوری داده های پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی پرسشنامه می باشد که برای تحلیل در فصل چهارم از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود. مراحل نوشتن فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی عموما به صورت زیر است :

  • گزارش جمعیت شناختی افراد نمونه
  • گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش
  • بررسی نرمال بودن داده ها و بررسی روابط
  • برازش مدل
  • بررسی پیش فرض های روش آماری مورد استفاده
  • آزمون فرضیات

  هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت بازرگانی در حدود دو میلیون تومان می باشد.

  آزمون های رایج جهت نگارش فصل ۴ پایان نامه روانشناسی

  با توجه به تجربه موسسه آماری کوکرانا پرکاربرد ترین آزمون هایی که برای نگارش فصل ۴ پایان نامه روانشناسی استفاده می شوند به صورت زیر می باشد :

  • استفاده از آزمون های t-استیودنت و تحلیل واریانس (مقایسه میانگین ها)
  • استفاده از آزمون های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)
  • استفاده از تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری

  هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود دو میلیون تومان می باشد.

  نرم افزارهای رایج جهت آنالیز فصل ۴ام پایان نامه صنایع

  برای نگارش فصل چهار پایان نامه رشته صنایع معمولا از نرم افزارهای زیر انجام می شود :

  • نرم افزار Matlab جهت انجام الگوریتم های فرابتکاری برای فصل چهارم
  • نرم افزارهای GAMS و LINGO جهت اجاری مدل های برنامه ریزی ریاضی و حل آن ها در فصل چهارم
  • نرم افزارهای Expert choice و Super Decision جهت حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در فصل چهارم

  هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته صنایع در حدود سه میلیون تومان می باشد.

  سخن پایانی

  هزینه های تعیین شده جهت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و قیمت انجام فصل چهارم دکتری و انجام تحلیل آماری مقاله را شامل نمی شود. قیمت های مشخص شده تقریبی بوده و مبلغ انجام تحلیل آماری پس از بررسی دقیق پروپزال، فرضیات، روش تحقیق و درخواست شما اعلام می گردد.

  کافه یادداشت

  تیم پژوهشی کافه یادداشت کار خود را از سال ۱۳۸۹ به مدیریت آقای احسان عطایی فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه امام رضا (ع) مشهد آغاز کرد؛ زمینه فعالیت های این تیم از ترجمه و خلاصه سازی شروع شده و به مشاوره در انجام پروپوزال، پایان نامه، مقالات دانشگاهی و سمیناری ختم می شود.

  4 در مورد “انجام فصل چهار پایان نامه – نوشتن فصل ۴ پایان نامه و تحلیل داده ها”

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  طرح تفصیلی پایان نامه چیست؟ در چه مرحله‌ای از تحقیق باید آن را بنویسیم؟
  پایان نامه

  طرح تفصیلی پایان نامه چیست؟ + راهنمای تکمیلی

  مهلت تمدید دفاع پایان نامه چند ترم است؟
  پایان نامه

  مهلت تمدید دفاع پایان نامه چند ترم است؟ [سنوات ترم 4]

  نقش و اهمیت استاد راهنما در پایان نامه
  پایان نامه

  وظایف استاد راهنما در پایان نامه [مشاوره پایان نامه]

  شرایط اختیاری شدن پایان نامه ارشد چگونه است؟
  پایان نامه

  شرایط اختیاری شدن پایان نامه ارشد چگونه است؟

  روش جمع‌آوری داده‌ در انجام پایان‌نامه
  پایان نامه

  روشهای جمع‌آوری داده‌ و داده سازی پایان‌نامه در کافه یادداشت ارائه شد!

  پایان نامه

  تاثیر نمره پایان نامه ارشد در معدل کارشناسی چقدر است؟

  پایان نامه

  انواع پرسشنامه برای پایان نامه ارشد و دکتری + انجام پرسشنامه پایان نامه

  پروپوزال و پیش پروپوزال چه تفاوتی دارند؟
  پایان نامه

  تفاوت پروپوزال و با پیش پروپوزال + انجام پیش پروپوزال

  روش صحیح منبع نویسی پایان نامه
  پایان نامه

  منبع نویسی پایان نامه توسط کافه یادداشت ارائه شد!

  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
  پایان نامه

  نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد [دانلود رایگان]